El Pregó dels Infants

El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un projecte educatiu liderat per l’Ajuntament de Barcelona, adreçat als nens i nenes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària de les escoles ordinàries i d’educació especial de la ciutat per a la promoció i la difusió dels drets dels infants.

La seva web, desenvolupada amb WordPress, és un punt de trobada pels diferents centres participants. Hi podem trobar les activitats en curs, les conclusions de les darreres edicions, el procés d’inscripció per participar-hi i un blog d’actualitat. Els participants també compten amb una àrea privada per completar les activitats, rebre materials i intercanviar informació amb els altres centres.

A més del desenvolupament inicial de la web, des de Gir.cat també s’ha fet un acompanyament per a cada una de les darreres edicions, adequant el disseny de la web a la comunicació de cada edició.

Tasques Gir en aquest projecte

Desenvolupament, Disseny, Maquetació, Wordpress,

elpregodelsinfants.cat

Configuració de Cookies


Més informació