El Misteri dels Salvador

El Misteri dels Salvador és un joc online per a dos jugadors del Museu de Ciències Naturals de Barcelona dirigit a un públic juvenil què té com a objectiu conèixer la col·lecció Salvador, el primer museu obert al públic a Barcelona.

El desenvolupament i disseny visual ha estat integrament dut a terme per Gir.cat, amb la col·laboració del propi Museu de les Ciències Naturals de Barcelona per a la conceptualització i guionització. El joc consta de 10 proves que cal superar amb la cooperació entre dos personatges. Compta amb diferents tipus d’interacció per a cada prova, en les que també hi ha pistes que ajuden a ambdós personatges a posar-se d’acord per a cada resposta, així com un comptador de temps acomulatiu que s’activa a l’inici de cada prova. Les proves també compten amb validacions per javascript, animacions amb CSS3 i cookies per identificar cada personatge i l’estat del joc.

Tasques Gir en aquest projecte

Desenvolupament, Disseny, Maquetació,

Visita El Misteri dels Salvador

Configuració de Cookies


Més informació