Hired!Bcn

Hired!Bcn és un esdevniment anual de cerca de talent localitzat a Barcelona i amb un fort caràcter internacional.

Aquesta web ha estat integrament dissenyada i desenvolupada per Gir.cat amb el gestor de contingut WordPress.org amb la filosofia de OnePage Web. En una sola pàgina es presenta tota la informació: presentació, conferenciants, agenda de l’esdeveniment i patrocinadors. La web compta també amb altres pàgines per completar la informació de cada conferenciant i de les edicions anteriors.

S’ha posat especial cura en una gestió còmoda i autosuficient de la web per tal de poder canviar-la anualment per a cada nova edició de l’esdeveniment.

Tasques Gir en aquest projecte

Desenvolupament, Disseny, Wordpress,

Visita Hired!Bcn

Configuració de Cookies


Més informació