COVB

El COVB és el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Aquest concentra prop de 2.700 professionals del sector veterinari i la seva missió és garantir un bon exercici professional respectuós amb els drets i els interessos de la societat en general.

Gir.cat hem realitzat la renovació integra del seu lloc web a través del CMS WordPress.org. Amb un disseny i plantilla personalitzats, aquest web compta amb diversos tipus de continguts ( notícies, formació, serveis, ofertes laborals, etc.) amb camps específics per a cadascun segons les seves necessitats. La web també disposa d’una àrea privada per als col·legiats i altres perfils de consulta, integrats des d’una base de dades externa. Aquesta integració ha estat especialment important en aquest projecte, ja que es els col·legiats poden realitzar comandes de material en la seva àrea privada, així com consultar el serveis específics per professionals.

També s’han fet integracions de mapes interactius, generació de documents privats segons les dades dels col·legiats, diferents formularis personalitzats vinculats amb el gestor de la web i altres funcionalitats específiques pel projecte.

Tasques Gir en aquest projecte

Desenvolupament, Disseny, eCommerce, Wordpress,

Visita Covb.cat

Configuració de Cookies


Més informació